Dragi parteneri/clienti,

Incepand cu data de 25 mai 2018, au devenit aplicabile prevederile Regulamentului European privind protectia datelor cu caracter personal (“General Data Protection Regulation – GDPR”). Acestea asigura o securitate si o protectie sporita referitor la datele dumneavoastra personale. Va rugam sa ne acordati asistenta si consimtamantul pentru a fi in masura sa implementam in mod corect aceste prevederi.

Pentru a fi in masura sa va furnizam serviciile noastre, respectiv sa va putem trimite in continuare oferte privind apartamentele puse in vanzare, precum si oricare alta forma de administrare imobiliara care ar putea intra sub incidenta interesului dvs., dar si stiri, campanii, invitatii la diverse evenimente, este necesar sa obtinem consimtamantul dumneavoastra expres.

Pentru dezabonare ulterioara va puteti exercita dreptul de a va retrage acest consimtamant prin adresarea unei cereri in acest sens.

Politica privind protectia datelor cu caracter personal – Politica GDPR

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protectia datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat in vigoare pe 25 Mai 2016, dar a inceput sa-si produca efectele incepand cu 25 Mai 2018. Aceasta lege reprezinta cea mai mare schimbare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani si are obiective care trec mult peste simpla protectie a spatiului privat.

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare, acordam o atentie deosebita protejarii vietii private a vizitatorilor care acceseaza site-ul www.imobiliare-licitatii.ro, precum si a celor ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terta parte, sau la care am avut acces dintr-o alta sursa, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “GDPR”).

Va rugam sa acordati o atentie deosebita lecturarii urmatoarei Politici (denumita in continuare “Politica GDPR”) pentru a intelege modul in care vor fi tratate informatiile dumneavoastra (“date personale”).

Politica GDPR explica practicile PROPERTY PROVIDERS SRL referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum si drepturile de care beneficiati cu privire la modul in care informatiile dumneavoastra sunt prelucrate de catre PROPERTY PROVIDERS SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de PROPERTY PROVIDERS SRL se va realiza intotdeauna in conformitate cu prevederile GDPR, precum si cu reglementarile privind protectia datelor cu caracter personal.

Prin Politica GDPR, PROPERTY PROVIDERS SRL doreste sa informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam si le procesam, precum si cu privire la scopurile prelucrarii. In plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii GDPR si cu privire la drepturile de care beneficiaza.

Cine suntem?

Suntem PROPERTY PROVIDERS SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, Drm. Opalului 1-43, Ap 27, Camera 1, Sector 1, inmatriculata la ONRC Bucuresti sub numarul J40/21058/2017, avand CUI 38641924.

Ce sunt datele cu caracter personal?

“Date personale” inseamna orice informatie sau informatii care va pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastra) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un numar de identificare unic). Aceasta inseamna ca datele personale includ lucruri precum numele si prenumele, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferintele personale si obiceiurile de cumparaturi, continutul generat de utilizatori, informatiile financiare si informatiile privind situatia financiara. Acesta ar putea include si identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastra sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastra mobil, precum si modulele cookie.

Ce inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal?

“Prelucrarea” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Care sunt datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucram?

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate de pe site-ul www.imobiliare-licitatii.ro sunt urmatoarele: nume/prenume, telefon si mail, iar in vederea derularii unei tranzactii imobiliare privind achizitia unui imobil, vor putea fi cerute si datele privind seria si nr. cartii de identitate, starea civila, CNP, varsta, cetatenia, data nasterii, date care rezulta din actele de proprietate (inclusiv din istoricul proprietatilor, precum si din extrasele de Carte Funciara aferente imobilelor proprietate personala).

Operator de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal (denumit in continuare “operatorul”) este PROPERTY PROVIDERS SRL.

Principii privind prelucrarea datelor

PROPERTY PROVIDERS SRL se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal (denumite in continuare „Principiile”) prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

 • Prelucrate in mod corect, legal si transparent;
 • Colectate in scopuri specificate, explicite si legitime;
 • Adecvate, relevante si limitate in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte si actualizate;
 • Pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decat este necesar in raport de scopul prelucrarii;
 • Procesate in conformitate cu drepturile persoanei vizate, intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel incat datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.

Temeiul si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

In scopul incheierii si executarii contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul incheierii sau executarii contractului de rezervare, a antecontractului si a contractului de vanzare-cumparare sau de administrare imobile. Pentru a putea sa va oferim produsele si serviciile noastre, este nevoie sa prelucram date cu caracter personal care va apartin.

In scopul indeplinirii unor obligatii legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul indeplinirii unor obligatii legale. Solicitam o serie de date personale, inclusiv, in anumite situatii, codul numeric personal, in scopul de a ne indeplini obligatiile impuse de catre autoritatile fiscale in legatura cu facturarea si raportarile catre autoritatile fiscale.

In scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, in anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a va transmite mesaje de marketing, oferte, stiri, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente.

In scopul indeplinirii obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, va putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul realizarii obiectului nostru de activitate.

Procesarea formularului de contact

PROPERTY PROVIDERS SRL va folosi informatiile pe care le furnizati in sectiunea corespunzatoare de contact, existenta pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastra.

Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.imobiliare-licitatii.ro., intelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastra transmise in sectiunea de contact a site-ului, este posibil ca, in anumite circumstante, sa avem obligatia de a divulga datele dumneavoastra partenerilor cu care PROPERTY PROVIDERS SRL colaboreaza si/ sau altor terti furnizori de servicii ai PROPERTY PROVIDERS SRL.

Cu toate acestea, PROPERTY PROVIDERS SRL a adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum si prelucrarea in conformitate cu cerintele GDPR a datelor dumneavoastra de catre entitatile mentionate anterior.

PROPERTY PROVIDERS SRL se obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate in alt scop decat acela pentru care au fost transmise, cu exceptia situatiilor in care exista consimtamantul dumneavoastra expres pentru a le utiliza si in alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca PROPERTY PROVIDERS SRL sa aiba acces si la alte date cu caracter personal prin stabilirea de catre dvs. a unei legaturi cu PROPERTY PROVIDERS SRL, prin prelucrarea datelor comunicate in urma conversatiilor telefonice, conversatii e-mail, prezentarea la sediul nostru in vederea obtinerii de informatii, etc.

Prin contactarea PROPERTY PROVIDERS SRL in oricare mod stipulat mai sus sau oricare alta metoda care presupune o comunicare mijlocita sau nemijlocita intre dvs. si PROPERTY PROVIDERS SRL, intelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

Divulgarea datelor cu caracter personal catre terti

Datele cu caracter personal prelucrate de catre PROPERTY PROVIDERS SRL vor putea fi divulgate si / sau transferate catre terti doar in situatia in care exista consimtamantul dumneavoastra expres pentru a proceda in acest sens, cu exceptia situatiilor in care exista o obligatie legala/ contractuala pentru PROPERTY PROVIDERS SRL de a proceda in acest mod.

PROPERTY PROVIDERS SRL va transmite datele dumneavoastra cu caracter personal birourilor notariale, institutiilor financiare bancare si non-bancare, intermediarilor de credite, autoritatilor publice, organelor judiciare, consultantilor externi catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, exclusiv din Romania.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca este posibil ca in anumite circumstante sa avem obligatia de a divulga datele dumneavoastra cu caracter personal, partenerilor cu care PROPERTY PROVIDERS SRL colaboreaza si/ sau altor terti furnizori de servicii ai PROPERTY PROVIDERS SRL.

Prelucrarea datelor de catre terti, alte site-uri si sponsori

Site-ul PROPERTY PROVIDERS SRL poate contine, la un moment dat, link-uri de acces catre alte site-uri ale caror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale PROPERTY PROVIDERS SRL.

Va rugam sa aveti in vedere si sa consultati politicile privind protectia datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, PROPERTY PROVIDERS SRL neasumandu-si responsabilitatea cu privire la informatiile trimise sau colectate de aceste terte parti.

Prelucrare automata de date cookie

Site-ul www.imobiliare-licitatii.ro foloseste identificatori de tip Cookie. In acest sens puteti consulta Politica noastra de Cookie, disponibila pe site, si va puteti exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

Perioada stocarii datelor

PROPERTY PROVIDERS SRL poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, in conformitate cu scopurile indicate anterior. Pastram datele dumneavoastra numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a ne indeplini obligatiile impuse de lege.

Pentru a sti cat timp pot fi pastrate datele dumneavoastra, folosim urmatoarele criterii:

 • Atunci cand achizitionati un imobil, pastram datele dumneavoastra personale pe durata relatiei noastre contractuale si ulterior pe perioada stabilita de normele financiar – contabile, respectiv pentru o perioada de 10 ani;
 • In cazul in care participati la o oferta promotionala, pastram datele dumneavoastra personale pe durata ofertei promotionale;
 • In cazul in care ne contactati pentru o intrebare, pastram datele dumneavoastra personale pe durata necesara procesarii intrebarilor dvs., dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondenta trimisa;
 • In cazul in care creati un cont, pastram datele dumneavoastra personale pana cand solicitati sa le stergem sau dupa o perioada de inactivitate (fara o interactiune activa cu noi). In acest sens, mentionam ca datele prelucrate pentru acest scop vor fi sterse la 10 ani dupa ultima interactiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastra);
 • In cazul in care v-ati oferit consimtamantul pentru marketing, pastram datele dumneavoastra personale pana cand va dezabonati sau solicitati sa le stergem sau dupa o perioada de inactivitate (fara o interactiune activa cu marcile noastre) definite in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale. In acest sens, mentionam ca datele stocate in bazele noastre de date pentru scopul comunicarilor de marketing direct sunt sterse din evidentele acestor baze de date la 10 ani de ultima interactiune cu dumneavoastra;
 • In cazul in care modulele cookie sunt stocate pe computer, le pastram atata timp cat este necesar pentru ca acestea sa isi atinga scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de cos de cumparaturi sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) si pentru o perioada definita in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale. In acest sens, mentionam ca datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentala online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastra si pentru a permite distribuirea continutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afisarii site-ului), vor fi pastrate pentru o perioada de maxim 10 ani de la colectarea acestora, in baza consimtamantului dumneavoastra.

Drepturile persoanelor vizate

In conformitate cu GDPR, aveti o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care PROPERTY PROVIDERS SRL le prelucreaza:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare– Aveti dreptul de a accesa datele personale pe care le detinem. Prima furnizare de informatii se va face fara a percepe niciun fel de taxa. Daca veti mai avea nevoie de copii ale informatiilor deja furnizate, este posibil sa percepem o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative de furnizare a informatiilor. Solicitarile vadit neintemeiate, excesive sau repetate pot sa nu primeasca un raspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor– Aveti dreptul sa cereti ca Datele dumneavoastra sa fie rectificate daca sunt inexacte sau invechite si / sau sa le completati daca acestea sunt incomplete. Daca aveti un cont, poate fi mai usor sa va corectati propriile date prin intermediul functiei “Contul meu”.
 3. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)– In unele cazuri, aveti dreptul de a obtine stergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastra. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea sa fim fortati sa pastram Datele dumneavoastra din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii– Aveti dreptul sa solicitati restrictionarea procesarii Datelor dumneavoastra. Acest lucru inseamna ca prelucrarea Datelor dumneavoastra este limitata, astfel incat sa putem pastra Datele, dar sa nu le utilizam sau sa le procesam. Acest drept se aplica in circumstante specifice prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor, si anume:
  • exactitatea Datelor este contestata de persoana vizata (adica de dumneavoastra), pentru o perioada care permite operatorului (adica PROPERTY PROVIDERS SRL) sa verifice corectitudinea Datelor;
  • prelucrarea este ilegala și persoana vizata (adica dumneavoastra) se opune ștergerii Datelor și solicita restricția de utilizare a acestora;
  • operatorul (de exemplu, PROPERTY PROVIDERS SRL.) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizata (adica de dumneavoastra) pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor pretenții legale;
  • persoana vizata (adica dumneavoastra) a ridicat obiecții procesarii bazata pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz PROPERTY PROVIDERS SRL) în temeiul verificarii daca motivele legitime ale operatorului (PROPERTY PROVIDERS SRL) depașesc pe cele ale persoanei vizate (adica dumneavoastra).
 5. Dreptul la portabilitatea datelor– Aveti dreptul sa mutati, sa copiati sau sa transferati datele care va intereseaza din baza noastra de date intr-o alta. Acest lucru se aplica numai datelor pe care le-ati furnizat, atunci cand procesarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe baza unui contract și este implementata prin mijloace automate.
 6. Dreptul de opozitie– Va puteti opune in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment– Va puteti retrage consimtamantul in ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de procesare se bazeaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
 8. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competenta– Aveti dreptul sa depuneti o plangere in fata autoritatii de protectie a datelor din tara dumneavoastra de resedinta sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protectie a datelor oferite de PROPERTY PROVIDERS SRL.
 9. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri de marketing direct– Va puteti dezabona sau renunta la comunicarea noastra de marketing direct in orice moment. Este mai ușor sa faceti acest lucru dand clic pe linkul “dezabonare” in orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 10. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra de catre noi atunci cand desfasuram actiuni in interes public sau in interesele legitime proprii sau ale unui tert– Va puteti opune in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.
 11. Dreptul de a dezactiva Cookies– aveti dreptul sa dezactivati modulele cookie. Setarile din browser-ele de Internet sunt de obicei programate in mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteti sa le reglati ușor modificand setarile browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau functionalitate a site-urilor web / aplicatiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie va poate impiedica sa utilizati anumite parti ale site-urilor sau aplicatiilor noastre, așa cum este detaliat in tabelul Cookie relevant. Daca doriti sa restrictionati sau sa blocati toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicatiile noastre (care va pot impiedica sa utilizati anumite parti ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicatii, puteti face acest lucru prin setarile browserului. Functia Ajutor din browserul dumneavoastra va va spune cum. Pentru mai multe informatii, consultati aboutcookies.org

Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi in ceea ce priveste datele personale pe care PROPERTY PROVIDERS SRL le prelucreaza prin adresarea unei simple cereri catre DPO-ul PROPERTY PROVIDERS SRL Intr-o astfel de situatie este foarte posibil sa solicitam o dovada a identitatii dumneavoastra.

Solicitari juridice

Accesam, pastram si oferim informatiile dumneavoastra autoritatilor de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entitati:

 1. Ca raspuns la o solicitare de natura juridica, atunci cand consideram, cu buna-credinta, ca legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil sa raspundem la solicitari de natura juridica atunci cand consideram, cu buna-credinta, ca raspunsul impus de legile din jurisdictia respectiva afecteaza utilizatorii din acea jurisdictie si este conform cu standardele recunoscute la nivel international.
 2. Atunci cand consideram, cu buna credinta, ca este necesar pentru: a detecta, a preveni si a raspunde la acte de frauda, utilizarea neautorizata a oricarui material care ne apartine, incalcari ale conditiilor sau politicilor noastre sau alte activitati daunatoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastra si pe altii, inclusiv in cadrul investigatiilor sau al anchetelor autoritatilor de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vatamarea corporala iminenta. De exemplu, daca este relevant, furnizam informatii catre si primim informatii de la terti parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastra, pentru a preveni frauda, abuzul si alte activitati daunatoare in cadrul si in afara materialelor noastre.

Informatiile pe care le primim despre dumneavoastra pot fi accesate si stocate o perioada mai lunga de timp atunci cand fac obiectul unei solicitari de natura juridica sau unei obligatii legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigatii privind posibile incalcari ale conditiilor sau politicilor noastre, sau in alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

Relatiile cu alti operatori

In functie de context, s-ar putea sa ne gasim in situatia necesitatii absolute de a oferi informatii la un nivel mai inalt, atat global, cat si intern sau extern, partenerilor nostri si celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, in virtutea asigurarii oferirii unor servicii cat mai profesionale cu putinta. Informatiile controlate de PROPERTY PROVIDERS SRL ar putea fi transferate, transmise sau stocate si prelucrate in UE sau in alte tari decat tara in care locuiti, in scopurile descrise in aceasta politica. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai inalt nivel, precum si a continua sa va furnizam materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizam clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana si ne bazam pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeana cu privire la anumite tari, dupa caz, in ceea ce priveste transferurile de date din SEE catre Statele Unite si catre alte tari.

Securitatea prelucrarii

PROPERTY PROVIDERS SRL a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii PROPERTY PROVIDERS SRL, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama PROPERTY PROVIDERS SRL sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele GDPR, in conformitate cu prevederile PPD.

Exonerare de raspundere

Site-ul www.imobiliare-licitatii.ro poate contine legaturi catre alte site-uri si/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea PROPERTY PROVIDERS SRL. PROPERTY PROVIDERS SRL nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la continutul acestor site-uri si, prin urmare, nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru continutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informatiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. PROPERTY PROVIDERS SRL nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale si/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

Actualizarea politicii de protectie si prelucrare a datelor cu caracter personal

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de continut, prin actualizarea site-ului PROPERTY PROVIDERS SRL.

Va rugam sa nu continuati sa utilizati site-ul PROPERTY PROVIDERS SRL daca nu sunteti de acord cu astfel de modificari. De asemenea, va recomandam sa verificati aceasta pagina pentru orice actualizare.

Termenii Politicii GDPR se interpreteaza in conformitate cu legislatia aplicabila.

Contact

Daca aveti intrebari sau preocupari cu privire la modul in care tratam și folosim datele dumneavoastra cu caracter personal sau doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile dumneavoastra, va rugam sa ne contactati accesand datele de contact existente pe site.

Dreptul tau de a depune plangere se poate exercita prin transmiterea acesteia catre: ANSPDCP la datele de contact: Bd G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211 e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.